Sản phẩm 5

Sản phẩm 5

Tên sản phẩm : Bobbin

Quy cách : 178mm-330mm-380mm

Màu sắc : Đen/trắng/xanh

Công dụng : Dựng (quấn) và bảo vệ carriertape trong quá trình vận chuyển

Liên hệ với chúng tôi