Vành khay BOBBIN/REEL

§(Màu sắc/Color: white, black, blue, etc. )
§(Nguyên vật liệu/ Material: PS)
§( Kích thước/ Size: 178mm, 330mm, 380mm)
§(Độ rộng/ Width: 8 ~ 120mm)
§Cách lắp: mảnh rời ghép lại với nhau hoặc một khối duy nhất

Assembly methods: rotation snap, ultrasonic integrated

 - Dùng để đựng và bảo vệ carrier tape trong quá trình vận chuyển

(For carrying and protecting during transportation)

Liên hệ với chúng tôi