Màng khay COVER TAPE

§Hình thức dính:Nhiệt, tự dính

Cover form: Seal, self-adhesive

§Màu :trong,  nâu

Color: Transparent , brown

§Quy cách (Specifications)

5.4,9.3,13.3,21.3,25.5,37.5,49.5,65.5,81.5,101.5,114.5mm

§DNP,DENKA... (Brand)

Dùng để dính carrier tape, bảo vệ và chống  tĩnh điện- Using for packaging, protection and electrostatic protection

Liên hệ với chúng tôi