Cover tape

Cover tape

Tên sản phẩm : Cover tape

Phân loại : Dán nhiệt

Độ dày : 5.4,9.3,13.3,21.3,25.5,37.5,49.5,65.5,81.5,101.5,114.5mm

Công dụng : Dùng để dính phủ bề mặt carriertape, bảo vệ và chống tĩnh điện

Liên hệ với chúng tôi