Dịch vụ

 
§Thích hợp cho đóng gói linh kiện điện tử SMD (tự dính, dùng nhiệt)

Suitable for variety of SDM(surface-mount device) electronic component package (cold sealing, heat sealing)

§Quy cách carrier thích hợp8~120mm

Carrier tape specification: 8~120mm

§Quy cách cover tape: Cover dùng nhiệt, cover tự dán

Cover tape specification: the sealing tape, the  self-adhesive tape

 

Liên hệ với chúng tôi