Carrier tape

Carrier tape

Tên sản phẩm: Carrier tape

Độ dày: 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5mm

Dùng trong IC, LED, tinh thể, điện trở, cuộn cảm....

Liên hệ với chúng tôi